Mobilt vakthold
Uniformert patruljering av eiendom

bilde bil2Mobilt vakthold kan forhindre uønskede hendelser som innbrudd og hærverk. Det er også preventivt i forhold til branntilløp, vannskader og lignende.

Våre vektere med uniformerte tjenestebiler patruljerer eiendommen til kunden et bestemt antall ganger i løpet av en kveld/natt og kontrollerer område og bygg for innbruddsforsøk og hærverk, samt branntilløp og andre skader.

Vekteren besørger at alle dører og vinduer er lukket og låst, alle lys slukket, og elektriske artikler og kontormateriell deaktiveres/frakobles. Eventuelle uvedkommende blir bortvist/man utfører ID-kontroll på mennesker og ellers utføres oppgaver som avtalt med kunden.