Vektertjenester
Vi har aktiv vektertjeneste hele døgnet, og ved alarm rykker våre vektere rett ut til boligen.

bilde bil2Alarmen blir tilknyttet 24 timers vaktsentral som besørger døgnberedskap fra våre vektere. Vi har aktiv vektertjeneste hele døgnet, og ved alarm rykker våre vektere rett ut til boligen.

Blir alarmen utløst ringer vaktselskapet alltid først, men ved uavklart alarm rykker utrykningspersonell umiddelbart ut til boligen og foretar både en utvendig og innvendig kontroll hvis kunden har levert nøkkel.

Bolligen blir grundig kontrollert og rapport blir lagt igjen etter innvendig kontroll.